Jdi na obsah Jdi na menu
 


Soudruh poslanec Gottwald ve sněmovně dne 5. února: Každý život dělníka budete draze platit na svých vlastních zádech

8. 7. 2008
 

Každý život dělníka budete draze platit na svých vlastních zádech.

Soudruh poslanec Gottwald ve sněmovně dne 5. února:


Zloděj, který byl při krádeži přistižen, pokouší se útikati a volá: „Chyťte zloděje.“ Zbabělý vrah, který sráží bezbranného člověka, byv chycen, vykrucuje, vyhýbá se, snaží se utéci od odpovědnosti. Obraz toho také poskytuje dnešní sněmovna. Vládní lavice jsou prázdné, lavice vládních poslanců také prázdné. Pánové utíkají před odpovědností. - Včera dali v Duchcově střílet (posl. Fr. Svoboda: Kdo?). Vaše vláda. Pravděpodobně my komandujeme vaše četníky? (Výkřiky.)

Včera tedy dali stříleti, dnes utíkají před odpovědností. Z této sněmovny mohou ještě utéci, ale mohou být také ujištěni, že dělníci a spolu s nimi my se postaráme, aby neutekli daleko.

Předevčírem učinila vláda prohlášení, jak chce řešiti krisi svého systému, a jeden z hlavních bodů tohoto prohlášení tvořilo ujištění, že se vláda postará za každou cenu o klid a pořádek. To bylo v minulých dnech, před tím však, ještě než toho prohlášení pánové v ministerské radě koncipovali, dali rozkaz svým úřadům a své ozbrojené moci, aby proti nezaměstnaným ostřeji než dosud postupovaly a současně dali rozkaz svým kuliům v redakcích, aby připravili pro toto ostřejší postupování náladu.

To předcházelo vládnímu prohlášení.

Parlamentní censurou konfiskováno!

V minulých dnech došlo k první ukázce,

jak bude vláda Udržala, Czecha a Bechyněho v nynější etapě tuto krisi „řešiti“.

A dnes bylo nové vládní prohlášení. Prohlášení, které je smíšeninou cynismu, lží, pokrytectví a dalších hrozeb. Totéž obsahuje prohlášení českých i německých sociálních demokratů. A jejich potlesk ku prohlášení vlády, jejich potlesk ku prohlášení Tomáškovu dokazuje, že se

oni plně solidarisují s tím, co se včera v Duchcově stalo.


Jak došlo k událostem v Duchcově, proč k nim došlo?


Ministerský předseda a jeho ústy pánové Czech, Bechyně, Franke, Beneš a ostatní sociálfašističtí vůdcové praví, že „okresní úřad učinil včas přiměřená opatření, aby veřejný klid a pořádek byl zajištěn“. To prý připravoval úřad, připravoval „zajištění pořádku a klidu“. Jak to skutečně bylo? Oč šlo? - Včera byly skoro ve všech větších místech severozápadních Čech velké demonstrace a projevy nezaměstnaného dělnictva za chléb, za práci, za ty návrhy, které ve prospěch nezaměstnaných komunisté zde v parlamentě předložili. Za zrušení gentského systému, za zavedení plné podpory pro všechny nezaměstnané na účet států a kapitalistů, za zavedení 7hodinové, případně 6hodinové pracovní doby. Za toto byly včera v severních Čechách pořádány demonstrace.

A nyní cituji svědectví lidí, kteří byli v Duchcově a kteří to, co se odehrálo, zažili. V Duchcově samotném měla se demonstrace konati za účasti nezaměstnaných z okolních vesnic. V odpoledních hodinách se skutečně shromáždili v různých vesnicích kolem Duchcova a v sevřených řadách táhli k Duchcovu. Ze severní strany táhl zástup nezaměstnaných z Hrobů. Četnický kordon na silnici k Duchcovu tento zástup napadl a rozehnal, takže hrobští nezaměstnaní jenom po jednom, různými oklikami se dostali do Duchcova. Z opačné strany táhly zástupy nezaměstnaných k Duchcovu silnicí od Ledvic, malé to vesničky, asi půl hodiny vzdálené od Duchcova. Odsud táhl nejsilnější proud, ježto u ledvického nádraží se sjednotily zástupy z Bíliny, z Březánek, Hostomic, Zelenky a posléze ze samotných Ledvic a společně táhly duchcovskou silnicí. Zástup bílinských nezaměstnaných byl sledován již od samé Bíliny 12členným oddílem četníků, kteří šli v patách nezaměstnaným i pak, když se nezaměstnaní u Ledvic sjednotili a začali pochod na Duchcov. Tak táhl zástup nezaměstnaných, čítající 300-500 osob, duchcovskou silnicí. V čele kráčeli vedoučí činitelé komunistického hnutí, horníci z Ledvic společně se soudruhem senátorem Stránským,


Pochod uzavírala 12členná četnická hlídka.


Zástup šel v klidu, bez zpěvu a bez výkřiků. Bylo to po 2. hod. odpol. Kolem tři čtvrtě na 3 dospěl zástup k železničnímu podjezdu již u samého Duchcova. Pod tento podjezd otáčí se silnice k 90 stupňovému úhlu. Na jedné straně silnice se zvedá železniční násep, na druhé straně je dřevěná ohrada. Pod samým podjezdem čekal na pochodující nezaměstnané oddíl četníků, čítající 14 nebo 15 osob. Stáli rozestoupeni na silnici, malý krůček jeden od druhého, s puškami, připravenými k palbě. - Představte si situaci. Silnice, na jedné straně vysoký železniční násep, na druhé straně plot. Vzadu kordon četníků, vpředu kordon četníků.

Když první řady došly k podjezdu – cituji dále zprávu očitého svědka – byly zastaveny a četnický velitel krátce zakřičel: „Zpátky! Do Duchcova se nesmí!“ Převážná část zástupu, zvláště pak poslední řady nemohly slyšet tuto výzvu, neviděly četnický kordon pod podjezdem, neboť jak již řečeno, silnice zde zatáčí v pravém úhlu, četnická hlídka, stavící se v cestu zástupu, stála na jedné, zástup pak na druhé odvěsně tohoto úhlu. Vtom však zatím, co četníci vpředu křičeli: „Zpátky, do Duchcova se nesmí“, začalo křičet 12 mužů četnické hlídky od zadu: „Vpřed!“ Zpráva o tom praví: Vtom však 12 mužů bílinského četnictva došlo k posledním řadám zástupu a začalo tlačit na ně. Nezastavujte! Jděte kupředu! bylo voláno ze zadních řad. Tento tedy připravil na rozkaz vlády okresní náčelník, spolu s četnickým velitelem klid a pořádek.


Vehnal 300 až 500 nezaměstnaných do pasti.


(Výkřiky poslance Zápotockého.)

Co se stalo dále, když byla vytvořena situace, kterou jsem vylíčil? Ministerský předseda praví, že na výzvu četníků dav povelu neuposlechl, ale ze vzdálenosti 5-6 kroků před kordonem, v těsně sražených řadách se vrhl proti kordonu četnictva se zřejmým úmyslem kordon proraziti. Udržal praví doslova:

„V čele davu byl senátor komunistické strany Stránský a v prvních dvou řadách byli vybráni sliní muži. Na každého četníka se vrhli 3 nebo 4 demonstranti, uchopili je za karabiny, aby jim je vyrvali.“

To tvrdí ministerský předseda. (Výkřiky komunistických poslanců.)

Jak to ale bylo? Z vylíčeného je zřejmo, že dělníci byli vehnáni do pasti. Cituji dále: 12 mužů bílinského četnictva došlo k posledním řadám zástupu a začalo tlačit na ně.


Nezastavujte! Jděte! Kupředu!“

bylo voláno ze zadních řad.


Četníci nás bijí! Pohněte se!“

křičely ženy v posledních řadách, aniž by měly tušení, že v prvních řadách zastavil cestu kordon duchcovských četníků pod viaduktem. V okamžiku nastal zmatek. Někteří nezaměstnaní, hlavně ženy se pokusily utéci před útočícími bílinskými četníky tím, že chtěli vylézti na železniční násyp. Násyp má všah velice příkrý svah, takže jen málokomu se podařilo dostati se na trať. Senátor Stránský, jakmile shlédl situaci, společně s několi ledvickými horníky přiskočil k duchcovským četníkům pod viaduktem, řekl jim, že zástup je sevřen zezadu, takže musí tomuto zástupu, má-li se pohnouti a rozejíti, cestu uvolnit.


Četníci byli vzadu i vpředu,


na jedné straně železniční násyp, na druhé straně plot. Nato mu velitel četnictva řekl: „Nic! Zpátky!“ Někteří z prvních řad, mezi nimi i senátor soudruh Stránský si pomáhají tím, že přecházejí mezi četnickými puškami, připravenými k palbě, za četnický kordon, za viadukt na bílinskou silnici. Jen několik málo lidí mohlo toto učiniti. Většina z prvé řady zůstává před kordonem, před puškami.

Tak to tedy bylo. Tak nezaměstnaní v čele se Stránským „útčočili“. Jak to dopadlo potom? Soudruh Stránský, který vidí, že četníci čekají na vhodný okamžik, aby zahájili střelbu, křičí: „Nenaleťte na každou provokaci, neházejte kamením.“ Zároveň je slyšeti povel: „Na bodák.“

Ale v tom třeskla první rána. Vystřelil ji četník Práchenský, který znervosněn vlastním činem, křičí: „Palte!“ Vzápětí nato


zní první salva.


V zástupu nastal nepopsatelný zmatek. - Lidé utíkají kudy jen mohou. Většina utíká na příkrý svah náspu. Část jich utíká na druhou cestu, která vede k Ledvicům. Tento útok je jako by dalším povelem ke střelbě.


Třeskly ještě dvě salvy.


Dohromady asi 40 až 50 ran. - Lidé, kteří stojí mezi střílejícími četníky, zůstávají stát zděšeni. Nevidí ještě účinky střelby, vidí jen strašlivý zmatek, a chtějíce uklidniti zástup, volají: „Neutíkejte, oni střílejí slepejma!“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

SVĚT PATŘÍ SOCIALISMU A KOMUNISMU!!! PRYČ S ANTIKOMUNISMEM!!!

(Johnny , 28. 9. 2013 21:23)

ČEST PRÁCI VÁM VŠEM SOUDRUŽKAM A SOUDRUHŮM!!! TO, CO NĚKTEŘÍ SEM PÍŠOU JE DŮKAZEM TOHO,ŽE Z KOMUNISTŮ A IDEOLOGIE MÁ STRACH, JELIKOŽ NEJSPÍŠ NEMÁ ČISTÉ SVĚDOMÍ. JÁ JSEM SE SICE NARODIL AŽ V ROCE 1980,ALE MOC DOBŘE VÍM,ŽE TU BYL SYSTÉM,KTERÝ ROZHODNĚ ZA NĚCO STÁL NA ROZDÍL OD TOHO DNEŠNÍHO!!! NEBYLA ZDE NEZAMĚSTNANOST,ŽEBRÁCI,BEZDOMOVCI, PODNIKY FUNGOVALY,KAŽDÝ ROK REKREACE SKORO ZADARMO,BEZPEČÍ NA ULICI A ŽÁDNÍ NEONACISTI, ZLATÁ SNB!!! A DNES?!!! JEN TO NEJHORŠÍ OD NEZAMĚSTNANOSTI AŽ K SEBEVRAŽDAM Z TOHO CO BUDE ZÍTRA!!! VY JEDNI ZUŘIVI ANTIKOMUNISTI,KTEŘÍ SMRDITE FAŠISMEM A NACISMEM, KDO Z VÁS SE Z TOHO BUDE ZODPOVÍDAT?!! TOHLE JSOU VAŠE ZLOČINY MILÁNKOVE, ZLOČINY KAPITALISMU!!! POŘÁD ŽVANÍTE DNES A DENNĚ O ZLOČINECH KOMUNISMU,KTERÝ V ŽIVOTĚ TU ŽÁDNÝ NEBYL (ZDE BYL AKORÁT SOCIALISMUS),DOKONCE SI PLETETE JABLKA S HRUŠKAMI. A BUDETE SI NA DRUHÝ UKAZOVAT?!! TO VY SE KE KOUKEJTE OMLUVIT, TĚM DNEŠNÍM LIDEM, CO JSTE JIM PŘIPRAVILI ZA BUDOUCNOST, TAKŽE BÝT VÁMI BYCH HEZKY MLČEL A DAL HEZKY DO POŘÁDKU TO, CO ZDE FUNGOVALO VČETNĚ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY, NE ŽÁDNÝ NOVODOBY PROTEKTORÁT ČR, JASNÝ?!! AŤ ŽIJE SODRUH V. I. LENNIN, J .V. STALIN A NÁŠ KLEMA GOTTWALD A DALŠÍ,TI SPRÁVNÍ SOUDRUZI A JEŠTĚ HUSITI VČELE S JANEM ŽIŽKOU!!!

Re: SVĚT PATŘÍ SOCIALISMU A KOMUNISMU!!! PRYČ S ANTIKOMUNISMEM!!!

(Miroslav , 15. 5. 2016 13:21)

Kdo ti vymil mozek co ty víš o komunistech to sis někde pročetl ty bolševické patoky co do nás i ve škole nalévání a plno polopravd.Žižku sem nepleť toho komunisti zneužil dost pro svou propagandu ten by se ani s komunistama nebavil.Protože jako zeman by byl proti jejich ideologii.Už jenom to že jste potomkům těchto husitských zemanů zabrali majetky po komunistyckým puči 1948 Tak si už přestaňte brát naše předky do těch rudých žvástů.

Zodpovědnost nesou komunističtí agitátoři,

(Přemek, 10. 12. 2014 14:38)

takže i Gottwald. Napadení četníci se museli bránit před zfanatizovaným davem.

BOJOVÁ SLOVA NAŠEHO SLAVNÉHO VOJEVŮDCE JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA

(Johnny , 29. 9. 2013 13:01)

... NU POZVEDNETE SVÁ SRDCE, COŽPAK NÁS MOHOU PORAZIT TI SLUŽEBNÍCI LŽI ?!! S NÁMI JE PRAVDA A PROTO NAŠE BUDE I VÍTĚZSTVÍ!!! .... A NAŠE VÍTĚZSTVÍ, NÁS KOMUNISTŮ, NASTANE OPĚT JEDNOU NAD ZLODĚJSKYM KAPITALISMEM!!!!!!

NÁŠ PRAPOR NADE TRŮNY VLAJE!!!

(Johnny , 29. 9. 2013 12:42)

DÁLE JEN, DÁLE JEN VZNESME ZPĚV! NÁŠ PRAPOR NADE TRŮNY VLAJE, NESE ON POMSTY HROM LIDU HNĚV,VOLNOSTI SEJE ZNĚT. AŤ PRAPOR DO KRVAVA VLAJE, JE NA NĚM PRACOVNÍKU KREV, JE NA NĚM PRACOVNÍKU KREV. KREV A POT, KTEŘÍ Z NÁS DŘOU PÁNI KAPITÁLISTI!!!
... VŠAK PŘIJDE JEDNOU DEN ODPLATY, KDY OPĚT BUDEM SOUDIT MY, KDY OPĚT BUDEM SOUDIT MY, MY SOUDRUZI DĚLNÍCI!!!!!!!!!!! PRYČ S KAPITALISMEM A FAŠISMEM!!!!! AŤ ŽIJE REVOLUCE, LIDOVÁ DEMOKRACIE, SOCIALISMUS!!!!!! A AŤ ŽIJE NEJEN SOUDRUH KLEMA GOTTWALD, ALE TAKY SOUDRUH V. I. LENNIN A J. V. STALIN A DALŠÍ...!!!!!!!!

Gottwald a člověk?

(Nebolševik, 26. 1. 2012 18:05)

Ses posral?
Gottwald byl líný,vypasený,nemakačenský,ožralý,syfilidou prolezlý hovado!

To byl člověk ten Gottwald

(Lance, 19. 10. 2011 8:45)

je potřeba nových Gottwaldů. Takový člověk udělal pro svůj národ více, než vlády za posledních 20 let. Skvělé stránky,

To snad ne!!!

(antikomunista, 26. 1. 2009 12:53)

Co to je za stránky??

Kampak na nás! :))

(Michal Doležel, 19. 1. 2009 14:00)

...Kampak na nás bolševici, copak vás to napadá, vás si každý koupí, na nás jste však hloupí! Kampak na nás bolševici, copak vás to napadá, víme jak ta vaše volnost vypadá!
My si v Čechách nenecháme bolševismem hlavy plést, republiku neprodáme za zradu a podlou lest, my jsme národ příliš zdravý, Šmeral nás tu nenakazí, naše zem je maličká, má však svého tatíčka. Za ním půjde každý Čech s písní na svých rtech. Kampak na nás bolševici copak vás to napadá...!
K. Hašler
http://www.youtube.com/watch?v=Lmud55Slh_c

Uklidni se!

(khaled, 6. 9. 2008 15:03)

Ty jsi utek z blázince, chytrý člověče,že mluvíš úplně z cesty?? No možná jsi jen zhulen, kdo ví.

:D velmi odpovědný zbabělec jsi ty

(chytrý člověk, 2. 9. 2008 20:09)

Odpovědnost?Tu tady nemají možná tak ti zbabělci,kteří si myslí,že zachrání především sebe tímhle pěkně ubohym webem a svým názorem z,kterého to vypadá jako by tomu člověku,který ho napsal doopravdy přeskočilo!
Chceš spravedlnost a odpovědnost?
Tak si svoje komplexy vybíjej jinak než na psychopatech,kteří byli na tolik ZÁVISLÍ na krvi a sviňárnách a ještě o nich piš jak moc si jich vážíš a co ti to dává..

VÍŠ CO TI TO DÁVÁ?VELKÝ KULOVÝ A JENOM PODEPÍŠEŠ SVOJI ODPOVĚDNOU STUPIDITU!