Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kdo vyhrál: Politika nebo právo?

23. 3. 2008
Verdikt není pravomocný
PRAHA - Městský soud v Praze včera zamítl žalobu Komunistického svazu mládeže (KSM) na Ministerstvo vnitra ČR, které v říjnu 2006 rozhodlo o rozpuštění občanského sdružení mladých komunistů kvůli jeho programu. Rozhodnutí, kterým ministerstvo vnitra zrušilo Komunistický svaz mládeže (KSM), bylo v souladu se zákonem, tvrdí soud. Mladí komunisté chtěli, aby rozhodnutí úřadu zrušil. Verdikt soudu není pravomocný, lze proti němu podat kasační stížnost.
Verdikt přednesla předsedkyně soudu Naděžda Řeháková. Podle ní žaloba KSM není důvodná. Soud se přiklonil na stranu ministerstva vnitra, podle něhož KSM jako sdružení vyvíjí činnost, která je nedovolená a pro kterou je lze rozpustit. Soud vycházel z toho, že nežijeme v anarchistické společnosti, ale ve společnosti parlamentní demokracie, kde platí základní zákon státu, Ústava, zejména v článku 1, který zakotvuje, že Česká republika, je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát, založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana, a dále ve smyslu článku 9, odstavec 2, že změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná, uvedla Řeháková ve zdůvodnění rozsudku.
Soud dal tedy ministerstvu vnitra za pravdu, že KSM porušuje Ústavu a zákony, neboť jako občanské sdružení bojuje za revoluční překonání kapitalismu, deklaruje odstranění soukromého vlastnictví výrobních prostředků a jeho nahrazení vlastnictvím společenským, deklaruje zavedení socialistické demokracie a vytvoření podmínek pro vybudování socialismu až k systému komunistickému. Podle KSM však ministerstvo postupovalo v rozporu ústavně zaručenou svobodou projevu a s právem vyhledávat a šířit informace a svobodně se sdružovat.
O názor ke včerejšímu výroku soudu jsme požádali Vojtěcha Filipa, předsedu ÚV KSČM a místopředsedu sněmovny: Myslím si, že to je ukázka toho, že vláda, potažmo současný etablisment, se bojí občanských sdružení. Já to nevnímám tak, jak to bylo napsáno v rozhodnutí ministerstva vnitra. Výrok soudu je nepravomocný a já věřím tomu, že občanské sdružení podá kasační stížnost. Prostuduji si rozsudek soudu a pak se k tomu vyjádřím podrobněji.
Zajímavý názor vyslovila poslankyně Anna Čurdová (ČSSD): Rozhodnutí soudu musíme respektovat, ale je škoda, že v 21. století, 18 let po sametové revoluci, v demokratické společnosti, takovéto zákazy ještě existují. A pak si ještě myslím, že by se mělo měřit na obou stranách stejným metrem - jestliže zakazujeme extrémní levici, tak proč potom povolujeme extrémní pravici a nepostupujeme úplně stejně?
Od věci není ani názor poslance Františka Bublana (ČSSD), bývalého ministra vnitra: Tato otázka se řešila už za mé působnosti. Když jsem jednal s představiteli KSM, snažili jsme se o nějakou dohodu, jednou u toho byl dokonce předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip. Usiloval jsem o to, aby ze svých stanov vypustili některá ustanovení, která byla podle mého soudu příliš politická, a KSM není politická strana. Ale nevím, jak to dospělo dál, jestli došlo k nějakým úpravám stanov KSM. Zde je zřejmě příčina, proč onen zákaz. Na druhé straně chápu, že jde o mládežnickou organizaci, která se chce trošku politicky projevit. Také je to možná otázkou spíš i nějaké taktiky, zda nebylo ze strany KSM příliš úporné trvat na svých stanovách a prohlášeních. V této chvíli nevím, na základě čeho soud takto rozhodl.
Právní zástupce KSM Čestmír Kubát Haló novinám po vynesení rozsudku řekl, že proti verdiktu Městského osudu v Praze zřejmě jeho klient podá kasační stížnost k Nejvyšímu správnímu soudu v Brně, s cílem dosáhnout zrušení tohoto rozsudku. S výrokem městského soudu nesouhlasím. Nevycházel ze správné interpretace Ústavy. A využijeme všech prostředků k tomu, aby se rozsudek změnil. Není možné, aby občané nemohli vyjadřovat svůj názor, není možné, aby současná justice vycházela z pojetí vlastnictví, které má své kořeny ve stalinské Ústavě z roku 1936, řekl Kubát. Můj klient má právo na vyslovení svého názoru, týkajícího se otázek vlastnictví ve společnosti, která dokonce předpokládá, že se může vyvlastňovat ve veřejném zájmu nebo za náhradu. Nikde nebylo sděleno, že by můj klient chtěl postupovat jinak, že by navrhoval nezákonná a protiústavní řešení. Jeho vize společnosti může být menšinová, může být různá. Má na ni právo. Nevidím důvod pro rozsudek, který jsem slyšel. Takže, opakuji, není možné, aby se rozpustilo občanské sdružení jen proto, že má jiný názor na uspořádání společnosti než je současný většinový názor, podtrhl advokát KSM.
Na poznámku našeho zpravodaje - zda rozsudek není určitou daní politice pravice v naší zemi - Kubát odvětil: Nikdo nežije v izolaci, ani soud, takže patrně lze vzít v úvahu i to, jakým způsobem vystupuje bývalý redaktor svazáckého časopisu Mejstřík nebo socialistický cestovatel Štětina a další lidé. Ta antikomunistická vlna dnes ve společnosti panuje a je pro osudy demokracie u nás nejnebezpečnější!
Po rozhodnutí soudu jsme krátce hovořili i s Milanem Krajčou, předsedou občanského sdružení KSM. Podle jeho vyjádření rozpuštění sdružení Ministerstvem vnitra ČR bylo nedemokratickým a chybným krokem, který je součástí antikomunistické kampaně v České republice. Jsme přesvědčeni, že KSM neporušil žádný zákon, ani Ústavu ČR, a ani k tomu nevyzýval. Za argumenty, s nimiž jsme přišli před městský soud, si pevně stojíme. Domnívám se, že tady bylo podstatné, co dnes zaznělo u soudu, že obrana vlastnictví je asi přednější než obrana práva na shromažďování nebo práva na svobodu projevu, což je velice chybné. Krajča doplnil, že základní vizí a cílem programu jak komunistů, tak i socialistů musí být formování alternativní socialistické společnosti, která by byla postavena na úplně jiných základech než je společnost kapitalistická. To znamená, že nebude založena na vykořisťování, na útlaku, na válkách, a nedílnou částí takového přerodu společnosti je i odstranění soukromého vlastnictví výrobních prostředků. A k tomu my se hlásíme. Naši činnost a naše cíle vždycky formujeme v souladu se zákony a s Ústavou ČR, zdůraznil Milan Krajča.
20. března 2008, (jel, tsk, ku, jad)
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář