Jdi na obsah Jdi na menu
 


Reakce předsedy ÚV KSČM na úvodní článek Zpravodaje KSČM Praha - východ

12. 8. 2008

VII. sjezd skončil. Je čas na plnění jeho závěrů. Někteří z nás, jak jsem se dočetl ve Zpravodaji OV KSČM Praha – východ, se nesmířili s většinovým stanoviskem delegátů a dále se pokoušejí subjektivistickými přístupy informovat stranickou veřejnost o jeho jednání. Z úst předsedy OV KSČM Milana Havlíčka dokonce zazněla slova, že na tomto sjezdu šlo o to, aby strana v budoucnu komunistickou nebyla. S plnou odpovědností prohlašuji, že o něco takového vůbec nešlo, i když se o to pokoušeli někteří z diskutujících první den sjezdového jednání přímo či nepřímo dokazovat. Sjezd byl o programu, o úkolech pro další období a pokud to někdo nepochopil, měl by se nad sebou zamyslet a nepřenášet subjektivistické pohledy na členskou základnu a to nejen svého okresu. Obvinění, že vlastně do funkcí nebyli zvoleni přesvědčení a uvědomělí komunisté, tedy ti, které pisatel podporoval, odmítám, stejně tak jako dělení komunistů na ty opravdové a ty druhé. Všichni ti, kteří byli navrženi politickými střety a dokázali, že jejich postoje jsou zásadové a navíc, jsou schopni a ochotni plnit závěry tohoto sjezdu a všechna stranická usnesení.

 


 

Nemohu ani souhlasit s úvodním článkem v tomto Zpravodaji Stanislava Grospiče, v němž za charakteristický rys přípravy VII. sjezdu pokládá neustálé změny v přípravě dokumentů a jako příklad negativního postupu uvádí projednání dokumentu Socialismus pro 21. století. Stanislav Grospič byl v době příprav sjezdu členem Ústředního výboru. Své připomínky mohl svobodně vyjadřovat a vyjadřoval. Ne vždy byly kritické. Zmíněný dokument prošel opravdu velkou kritickou a ne vždy jednoznačnou diskusí a tak to bylo správné. Připomínky z okresů a stranických organizací byly poctivě zpracovány. Ústřední výbor v průběhu diskuse uznal, že mnohé je ještě nutné propracovat, přijal stanovisko vzít materiál na vědomí, připravit „jen“ Deklaraci o socialismu, což se také stalo.

 


 

Nesouhlasím ani s tím, že řada základních dokumentů neprošla základní stranickou diskusí. Velká část byla v různých formách publikována v Haló novinách, včetně dokumentu Zaměření a hlavní úkoly... Stranické organizace, včetně okresních konferencí, o nich diskutovaly a jejich připomínky byly zapracovány do výsledného dokumentu. Navíc všechny však měli k dispozici členové ÚV KSČM, kteří měli o nich informovat své orgány a organizace v okresech. Pokud ovšem tito členové okresních výborů si veškeré materiály nechávají pro sebe a nepřenášejí je na další články, hodnotím to jako chybu.

 


 

Sjezd projednával i jednotlivé dokumenty, tedy rezoluce a prohlášení sjezdu. Nechtěl zahltit množstvím různých stanovisek, jež nemají deklarativní charakter. Při tom o některých problémech, které se pokoušely řešit další rezoluce, se velmi podrobně psalo ve zmíněném dokumentu Zaměření... Zcela demokraticky tedy VII. sjezd rozhodl, že se nebude zabývat všemi problémy a vyjadřovat k nim své stanovisko. Autorům některých z těchto rezolucí či navrhovatelům doplňků nebo jiných znění, které nebyly sjezdovou většinou schváleny, to, že pro takový postup se vyslovila většina delegátů, připadá nedemokratické? Já si osobně myslím, že spíše nedemokratické je kritizovat následně jednání sjezdu a tím i jeho rozhodnutí.

 


 

Předseda OV KSČM Praha – východ Milan Havlíček kritizuje i to, že mu nebylo uděleno slovo v diskusi. Nebyl sám. Z jeho kraje a z hlavního města diskutovalo více soudruhů. Na některé kraje se nedostalo vůbec. To bylo předmětem kritiky a je třeba přiznar, že řídící sjezdového jednání nevybírali přihlášky do diskuse podle krajů či okresů, ale podle časového odevzdání. Jako vystoupení jiných delegátů se však i jeho příspěvku, který byl podán písemně a on s tím souhlasil, dostane práva stát se součástí protokolu sjezdu, jenž bude pro stranickou veřejnost vydán.

 


 

VII. sjezd byl demokratickým sjezdem. Byl velmi kritický. Nebyl, na rozdíl od zmíněného názoru ve Zpravodaji, koncipován jako oslavný, který měl vedení pochválit, jak se mu daří. To je velmi zlovolný podsun. Pokud to někteří lidé nechtějí pochopit, je to jejich chyba. Jde však o zásadní problém. Dosud vždy platilo, že rozhodnutí sjezdu jsou závazná a jestliže něco bylo sjezdem schváleno, mělo by to být závazné i pro ty, kteří na něm svými návrhy neuspěli. To je komunistické. A tak to chápu jí a se mnou celé vedení Komunistické strany Čech a Moravy.

 


 

Vojtěch FILIP, předseda ÚV KSČM

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Kampak na nás! :))

(Michal Doležel, 26. 2. 2009 17:17)

...Kampak na nás bolševici, copak vás to napadá, vás si každý koupí, na nás jste však hloupí! Kampak na nás bolševici, copak vás to napadá, víme jak ta vaše volnost vypadá!
My si v Čechách nenecháme bolševismem hlavy plést, republiku neprodáme za zradu a podlou lest, my jsme národ příliš zdravý, Šmeral nás tu nenakazí, naše zem je maličká, má však svého tatíčka. Za ním půjde každý Čech s písní na svých rtech. Kampak na nás bolševici copak vás to napadá...!
K. Hašler
http://www.youtube.com/watch?v=Lmud55Slh_c

Přihláška do KSČM

(Jiří Skřivan, 15. 2. 2009 22:56)

V dnešní době jsou dělníci degradováni na otroky nadnárodních společností ze západních zemí,v takové společnosti pracuji a nehodlám se s tímto smířit,nikdy jsem nebyl členem KSČ,ale tato strana je jediná,která dokáže učinit dělnický život snesitelnějším v této době.Připadá mi,že tato doba se vrací k rannému kapitalismu kdy dělník neměl právo na nic.Je mi 40 let takže si myslímže vím o čem mluvím,vím i to že spousta lidí z mého okruhu má podobný názor,ale nechtějí,nebo se stydí o něm mluvit.A právě proto,bych chtěl přihlášku do KSČM,chtěl bych podpořit tuto stranu,která podle mého názoru má blíže k pracujícímu lidu než k horním deseti tisícům milionářů.Předem děkuji za kladné vyřízení mé žádosti Skřivan Jiří Praha-Východ

Kampak na nás! :))

(Michal Doležel, 19. 1. 2009 13:45)

...Kampak na nás bolševici, copak vás to napadá, vás si každý koupí, na nás jste však hloupí! Kampak na nás bolševici, copak vás to napadá, víme jak ta vaše volnost vypadá!
My si v Čechách nenecháme bolševismem hlavy plést, republiku neprodáme za zradu a podlou lest, my jsme národ příliš zdravý, Šmeral nás tu nenakazí, naše zem je maličká, má však svého tatíčka. Za ním půjde každý Čech s písní na svých rtech. Kampak na nás bolševici copak vás to napadá...!
K. Hašler
http://www.youtube.com/watch?v=Lmud55Slh_c