Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úvodní článek z posledního zpravodaje KSČM Praha – východ

21. 7. 2008

 

Stanislav Grospič: O sjezdu 

Ve středu 28. května proběhla v Praze před úřadem vlády demonstrace proti důchodové reformě, pořádaná ČMKOS. Účastnilo se jí více jak tři a půl tisíce pracujících. Tentýž den Ústavní soud rozdílem jednoho hlasu zamítl stížnost směřující ke zrušení poplatků ve zdravotnictví zavedených současnou pravicovou vládou. Na jedné straně arogantní jistota pravice při prosazování svých reforem, opírající se o nejvyšší státní instituce. Na straně druhé snaha odborů začít konečně organizovat odpor proti vládním protilidovým reformám. Těmto událostem bezprostředně předcházelo jednání VII. sjezdu naší KSČM v Hradci Králové.

Sjezd, tak jak ukládaly závěry předchozího VI. sjezdu, se měl jednak zabývat splněním programu Naděje pro Českou republiku, projednat model socialistické společnosti jako strategického cíle KSČM a jednak naznačit programovou linii strany do dalšího období. Hodnocení naplnění programu Naděje pro Českou republiku z VI. sjezdu nebylo nebylo do vnitrostranické předsjezdové diskuse zahrnuto a projednání modelu socialismu jako strategického cíle bylo přeformulováno na dokument Socialismus pro 21. století v pojetí obdobného přístupu v rámci Strany evropské levice. Předsjezdová diskuse byla z rozhodnutí ÚV KSČM ještě doplněnao dokument Zaměření politiky a hlavní úkoly v období mezi VII. a VIII. sjezdem strany.

Usnesení VI. sjezdu týkající se problematiky členské základny, stylu, metod a forem práce a i kádrové přípravy VII. sjezdu, nebylo zpočátku zachyceno do příprav sjezdu a určitou reakcí na ně mělo být zpracování změn v organizační struktuře strany. Tento dokument se však rodil opožděně, až po březnovém zasedání ÚV 2007 a po několikerém odsunutí termínu jeho předložení do ÚV došlo na jeho projednávání v září 2007. V té době se však již rozeběhly výroční členské schůze a příprava okresních konferencí. Návrh, který byl poměrně významným zásahem do stranické struktury a stanov strany, spočíval v podstatě na změně tvorby stranických orgánů z paritního na poměrný systém a ve snaze vytvořit institut buď velké celostranické konference a relativně malého ÚV, nebo v druhém pojetí tzv. Velkého ÚV a rozšířeného VV ÚV s malým předsednictvem. Nedostatek času k projednání s členskou základnou, OV i KR, nezachycení předsjezdové diskuse na výročních schůzích ZO a části okresních konferencí, neucelenost a nepropracovanost předloženého návrhu byly jednou z příčin jeho odmítnutí ÚV. Tento dokument nebyl předložen sjezdu, ale sjezd uložil mimo jiné připravit a předložit změny organizační struktury do listopadu 2008.

Určitě charakteristickým rysem přípravy VII. sjezdu byly neustálené změny v přípravě sjezdových dokumentů. Již zde byl zmiňován dokument Socialismus pro 21. století, který nebyl nikdy jednak pro celou řadu rozporných názorů při jeho tvorbě a jednak i při jeho projednávání ústředním výborem schválen, ale pouze vzat na vědomí. V tomto závěru byl nakonec předložen i VII. sjezdu. Nebylo o něm jednáno, byla vzata na vědomí informace o jeho zpracování a uloženo dále na něm pracovat. Aby byl alespoň z části naplněn závěr VI. sjezdu, byl v polovině vnitrostranické předsjezdové diskuse zpracován návrh na obsahový dokument Deklarace o socialismu. Tento podklad prošel však jen diskusí v rámci ústředního výboru a ve svém obsahu koncentroval hlavní body Socialismu pro 21. století se všemi klady, ale i zápory tohoto dokumentu.

Zde se ukazuje další moment VII. sjezdu. Řada základních dokumentů sjezdem projednávaných neprošla základní vnitrostranickou diskusí, ale ani ústředním výborem a zkoncentrovala se do rozhodnutí výkonného výboru a kolegia.

Pro VII. sjezd bylo dále připraveno Prohlášení VII. sjezdu KSČM ke straně, iniciativa pro tento dokument vzešla z Pražské konference. Byly předloženy Deklarace VII. sjezdu KSČM k mládeži, zaměřená obsahově spíš na problematiku komise mládeže, Rezoluce k dopadům reformy veřejných financí, Rezoluce proti radarové základně USA na území ČR, Výzva k radikální levici Evropy, Prohlášení k živnostníkům, malým a středním podnikatelům Dejme šanci práci a Výzva všem členům a sympatizantům ČSSD. Na sjezdu bylo delegáty předloženo návrhové komisi dalších šest rezolucí, mimo jiné k pracujícím. Nebyly však delegátům sjezdu rozmnoženy, návrhová komise se s nimi neztotožnila a sjezd je nepřijal. Podobný osud stihl i většinu ostatních pozměňovacích návrhů. Možná stojí za zamyšlení, proč sjezd ve vypjaté vnitropolitické situaci, kdy tvrdě reformní opatření vlády dopadají na většinu lidí žijíchích v České republice, zejména pracující, nepřijal výzvu k pracujícím a odborům.Je pravda, že v hlavní zprávě nebyl odborům a pracujícím věnován velký prostor a ani v Prohlášení ke straně či v Hlavních úkolech mezi sjezdy. Na druhou stranu sjezd byl navštíven celou řadou zahraničních delegací i zástupců občanských aktivit. Pozdrav delegátům přednesl i předseda ČMKOS Milan Štěch. Diskuse na sjezdu i přes kritiku, že se na celou řadu diskusních vystoupení nedostala řada, obsáhla přes čtyřicet diskusních vystoupení, některých i velice kritických k práci strany a jejímu působení ve společnosti. Rozhodnutím sjezdu se i nepřednesená vystoupení stanou součástí protokolu sjezdu a má s nimi být pracováno.

Jednoznačně prvořadým úkolem po VII. sjezdu KSČM zůstává pro nás obstát v podzimních krajských a senátních volbách. Základem sjezdových dokumentů pro další práci strany je zcela určitě Prohlášení delegátů VII. sjezdu ke straně a dokument Hlavní úkoly KSČM v období mezi VII. a VIII. Sjezdem strany. Tady se programově může zúročit vklad pro nadcházející volby. Velký význam může mít pro stranu i úkol projednat další rozvoj politického potenciálu členské základny KSČM a změny organizační struktury KSČM , které by lépe odpovídaly stavu členské základny a potřebám efektivní práce strany ve společnosti. V ideové oblasti nelze pominout úkol dále pracovat na teoretických záverech dokumentu Socialismus pro 21. století, které mohou ovlivnit program strany a promítnout se do zcela konkrétních přístupů k řešení celospolečenských problémů.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Kampak na nás! :))

(Michal Doležel, 19. 1. 2009 13:45)

...Kampak na nás bolševici, copak vás to napadá, vás si každý koupí, na nás jste však hloupí! Kampak na nás bolševici, copak vás to napadá, víme jak ta vaše volnost vypadá!
My si v Čechách nenecháme bolševismem hlavy plést, republiku neprodáme za zradu a podlou lest, my jsme národ příliš zdravý, Šmeral nás tu nenakazí, naše zem je maličká, má však svého tatíčka. Za ním půjde každý Čech s písní na svých rtech. Kampak na nás bolševici copak vás to napadá...!
K. Hašler
http://www.youtube.com/watch?v=Lmud55Slh_c