Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vystoupení mladého studenta historie,

19. 12. 2007

Vážení soudruzi, řekl bych jenom něco krátce k tomu, co tady proběhlo. Myslím si, že referáty, které zde zazněly a měly být vysloveny tak, aby nějakým způsobem měly šanci proniknout do obyčejného života pracujících, byla absolutně z tohoto hlediska neúčinné.

Referáty (např. soudruha doktora Látala - ten hovořil přes 30(!) minut - byl hostem semináře za tzv. „Teoreticko-analytické pracoviště ÚV KSČM“- pro náročnost přepisu tohoto vystoupení, budou výňatky z něj na našich stránkách zveřejněny později... ) byly praktickým školením pro mě naprosto nesdělným, pohybovaly se, v marxistickém smyslu slova, neustále v nadstavbě.

Myslím, že je to obrovský problém vůbec celého vedení strany. Terminologie se neustále pohybuje jenom v nadstavbě, ale my přece potřebujeme proniknout do základny. Pokud do ní nepronikneme, šance není žádná.

Neustále se také opakovalo a skloňovalo slovo volby a volební výsledky. Já vím, že je to tématem této konference, ale přece nemůžeme svůj zrak upírat jenom na buržoazní volby v buržoazní demokracii. Když tady hovoříme o volbách, uvědomme si, jaké jsou současné podmínky. Náš program změny společnosti v socialismus se zakládá na revoluční přeměně a řekněte mi jeden příklad jediného státního subjektu na světě, kde byla tato revoluční přeměna provedena buržoazními volbami. Žádný takový neznám.

Další je věc je prázdná terminologie některých lidí, jako soudružky Konečné - „ódeesácký“ kapitalismus. Jak lze rozlišovat kapitalismus, je to prostě kapitalismus a jestli je to kapitalismus polofašistické ODS nebo kapitalismus ČSSD, dobře, dejme tomu jsou tam nějaké marginální rozdíly, ale prostě je to kapitalismus. Vnímejme ČSSD jako stranu buržoazní, jako stranu, která je legitimní podporou tedy i legitimní součástí buržoazní demokracie, buržoazního politického systému a jako takový ho podpírá. Ptali jste se, jakým způsobem oslovit mladé lidi, nebo proč mladí lidé odchází ze strany, nebo proč do ní nevstupují. Podle mého názoru je to především proto, že strana, byť je protisystémová, tak za prvé protisystémově nejedná a za druhé se ani tak neprofiluje. Strana se musí jednoznačně vyprofilovat proti pseudolevicové buržoazní ČSSD. Pokud se nevyprofiluje, tak nebude alternativa. Když není alternativa, tak není ani ta buržoazní demokracie. Pokud nebude alternativou, mladí lidé do strany prostě nepůjdou.

Díval jsem se na internetu na průzkumy spokojenosti lidí se situací po roce 1989. Je to na internetu a my víme, že většina našich voličů neoplývá možností ho používat. Proti systému se tam vyslovuje víc, jak 30% lidí, Ptám se, proč máme v buržoazních volbách jenom 13%, když lidé jsou nespokojení? Když nejsme schopni oslovit lidi, kteří nevolí, tak argumentujeme tím, že jsou znechuceni politikou, znechuceni samozřejmě buržoazní politikou v kapitalistickém systému, tudíž i naší politikou. To ale zase souvisí s tím, že se vzdalujeme základně. Chci tady ještě něco zmínit k tomu, co tady pronesl soudruh doktor Látal – používal pojem postindustriální společnost. Víte, tady tento termín moc nemám rád, protože ho právě používá současná sociologická věda a to celkem dost a z tohoto termínu vyplývá její názor, totiž že prakticky neexistuje třídní společnost, že společnost je stratifikovaná na bázi nějakých sociálních skupin a to také, soudruhu, vycházelo z Tvého referátu, protože Ty jsi řekl, že prakticky neexistuje dělnická třída. V současnosti neexistuje dělnická třída? Jak chcete potom oslovit ty dělníky, když jim řeknete, že neexistuje ta třída, do které oni patří. Proletariát neexistuje? Vždyť to jsou všichni ti vykořisťovaní, všichni zaměstnanci, všichni pracující. Dále k tomu, že jsi pronesl něco o diskreditaci systému před rokem 1989. Ten systém, přes všechny chyby a nedostatky, byl maximálně ekonomicko – sociálně úspěšný. Není diskreditován primárně těmi chybami, které má každý systém, ale je diskreditován současnou buržoazní propagandou, jejím vlivem, a, nezlobte se na mě, ale i vedením naší strany. A jako poslední bych zmínil to, že maximálně s Tebou souhlasím v tom, že by měly vzniknout nějaké vzdělávací konference marxismu – leninismu, ale doporučoval bych, aby první taková konference vznikla při ÚV KSČM, aby si tam někteří členové také zašli.

Děkuji za pozornost.

Lukáš Kolarčík, KSČM Luhačovice

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Mám moc rád Komunismus

(Lukáš 22 let Brno, 22. 12. 2007 12:50)

Jsem pro okamžité vystoupení z Nato a z Evropské unie.Schengenský prostor znamená úplně nehlídané hranice takže už nefungujeme jako stát ale jako federace evropské unie.