Jdi na obsah Jdi na menu
 


K HODNOCENÍ MINULOSTI A JEJÍCH PROTAGONISTŮ

19. 12. 2007

Současné nehorázné antikomunistické útoky a hanobení naší historie mají přispět k tzv. definitivnímu vyrovnání se se socialismem, který údajně představoval slepou kolej dějin. Vládní garnitura počítá se slabou pamětí národa. Velmi nebezpečné jsou zvláště její kroky k omezování výuky dějepisu, kterou se asi cítí ohrožována ve svém politickém a národním směřování. Jedině nevzdělancům se pak může zdát věrohodné neustále opakované srovnávání komunismu s fašismem. V zápase o výklad historie nejde samozřejmě jen o minulost, nýbrž i o současnost, ba dokonce hlavně o budoucnost. Rozhodně se nezříkáme vlastní minulosti. Když nebudeme hájit to pozitivní z naší historie a mlčky přihlížet k tomu, jak je překrucována, špiněna, urážena a zesměšňována, přijdeme sami o svou čest a důvěryhodnost. Zatím jsme nedokázali dát jasnou odpověď. Absencí analýzy minulosti, především čtyřiceti let socialistické výstavby pokládám za jeden z klíčových nedostatků diskutovaného materiálu „Socialismus pro 21. století“.

Antikomunistické výklady minulého působení naší komunistické strany bývají nerozlučně spojeny i s útoky na její představitele. Vytrhují je většinou z historických souvislostí a buď je šmahem zatracují, nebo se je také rafinovaně pokoušejí stavět proti sobě. Např. Šmerala a Gottwalda. U této otázky bych se chtěla zastavit. Není v ní, bohužel někdy jasno ani v našich řadách.

Velká osobnost Bohumíra Šmerala zůstane navždy spojená především se založením naší komunistické strany v roce 1921 jako masové, jednotné, internacionální strany dělnické třídy všech národů a národností Československa. Šmeral vzešel z oportunistické sociální demokracie, se kterou se dokázal rozejít, i když se těžko zbavoval její přítěže. Byl nesmírně čestný, statečný a oddaný věci dělnické třídy, odolal nenávistným útokům i lákavým nabídkám, zejména ze strany sociální demokracie. Takovým zůstal celý svůj život. Jeho přístupy nestojí v protikladu s následující politikou Gottwaldova vedení. Jejich rozdíly vyplývají především z odlišné historické situace, ve které vyrůstali a z úkolů doby, které museli jako představitelé KSČ řešit.

Nadaný, schopný organizátor i teoretik Klement Gottwald, který vzešel z nejchudších poměrů a jako samouk se propracoval k širokému vzdělání, byl o 16 let mladší než Šmeral. Stál v čele mladé generace revolucionářů, jakými byli Šverma, Bubeníček, Gutmann, Kopecký, Krosnář, Slánský ad., nezatížené sociáldemokratismem, která byla zvolena do vedení KSČ na V. sjezdu v roce 1929. Bylo to v době vrcholící dočasné stabilizace kapitalismu, v předvečer nové krize kapitalismu s potenciální revoluční situací. Sjezd proto logicky přijímá linii na brzké svržení kapitalismu. Třídní fronty byly tehdy ostře vyhroceny a neexistovaly podmínky ani ke spolupráci se sociální demokracií, která stále v podstatě na pozici buržoazního Československa, ani k jeho obraně.

K zásadní změně politické situace dochází na počátku 30. let s nástupem fašismu v Německu, který znamenal smrtelné ohrožení i pro Československo. V nových, objektivních podmínkách vytyčuje Gottwaldovo vedení linii na vytvoření široké lidové fronty na obranu republiky. Přitom proces tvorby této nové linie nebyl vůbec snadný, bylo velmi těžké přesně postihnout podstatné rysy nově se tvořících poměrů a najít včas východiska. Jako při každém obratu situace a hledání nových přístupů docházelo i k omylům. Právě ty jsou dnes protivníky a někdy i našimi teoretiky vykládány jako podstata komunistické politiky na přelomu dvacátých a třicátých let. Přitom žádný jiný politický subjekt nedokázal nalézt adekvátnější postup proti fašismu než komunisté.

Také v dalším období vycházela linie národněosvobozeneckého boje v široké národní frontě a poté rozvíjení národní a demokratické revoluce i generální linie výstavby socialismu z konkrétních podmínek konce třicátých a čtyřicátých let. V této úplně nové situaci nemohlo však už jít o návrat ke Šmeralově politice, jak tvrdí někteří kritici Gottwalda. Přitom Gottwald si Šmerala velmi vážil a i přes někdy možná nespravedlivou kritiku Šmerala koncem dvacátých let se s ním nikdy nerozešel. Pokládal ho za vynikajícího představitele našeho revolučního hnutí, což také zdůraznil při jeho pohřbu v květnu 1941 v Moskvě.

Co se týče některých tragických jevů při výstavbě socialismu na počátku 50. let, lze jej pochopit jedině v souvislostech s tehdejší mezinárodní a vnitropolitickou situací. Nic dnes nepomůže jejich zatracování. Minulé události nelze změnit, můžeme a musíme se z nich jen poučit. Stejně přísně je však třeba posuzovat i druhou stranu a její zločiny kapitalismu.

V současné době se, bohužel, dostatečně nedokážeme přihlásit ke Gottwaldovi. Jeho hodnocení se i u některých představitelů naší strany pohybuje v rovině „hrdina nebo padouch“, téměř ve stylu Rejžka a Steigerwalda. V. sjezd je někdy pokládán téměř za sektářskou skvrnu v dějinách strany. Přitom právě V. sjezd byl předpokladem pro to, aby strana obstála v boji proti fašismu i v dalším vývoji. S tím, že se někdy těžko orientujeme ve složité situaci , nedokážeme včas předvídat vývoj a děláme různé chyby, máme přece v současné naší činnosti četné zkušenosti. Nebuďme proto tak nesmiřitelní k našim předchůdcům. Bohumír Šmeral a Klement Gottwald byly významné osobnosti v dějinách nejen naši komunistické strany, ale i Československa. Řadí se také ke generaci bojovníků za lepší a spravedlivější společnost v mezinárodním komunistickém hnutí, jako byli J. Dimitrov, E. Thälmann, W. Pieck, M. Thorez, P. Togliatti, O. Kuusinen, J. Šverma, A. Zápotocký ad. Jako všichni průkopníci se dopouštěli i omylů, prožívali vzestupy a pády. Byli to však skutečné,ne propagandou uměle vytvořené osobnosti. Nedbali o svůj osobní prospěch ani majetek. Práci pro druhé obětovali většinou své zdraví a někteří také život. Nedošli k cíli, ale přesto posunuli náš svět o kousek kupředu.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Kampak na nás! :))

(Michal Doležel, 19. 1. 2009 13:51)

...Kampak na nás bolševici, copak vás to napadá, vás si každý koupí, na nás jste však hloupí! Kampak na nás bolševici, copak vás to napadá, víme jak ta vaše volnost vypadá!
My si v Čechách nenecháme bolševismem hlavy plést, republiku neprodáme za zradu a podlou lest, my jsme národ příliš zdravý, Šmeral nás tu nenakazí, naše zem je maličká, má však svého tatíčka. Za ním půjde každý Čech s písní na svých rtech. Kampak na nás bolševici copak vás to napadá...!
K. Hašler
http://www.youtube.com/watch?v=Lmud55Slh_c