Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prohlášení k vzájemným vztahům KSM a KSČM

4. 12. 2007

KSM hodlá uklidnit všechny členy a stoupence KSM a KSČM a zcela jasně deklarovat, že uvedená tvrzení, napadající vzájemný vztah mezi KSM a KSČM, se nezakládají na pravdě.

KSM je přesvědčen, že zveřejněné výroky pracovníka ÚV KSČM útočící na vzájemný vztah KSM a KSČM jsou v zásadním rozporu s přijatými dokumenty obou těchto organizací. Dokument, schválený ÚV KSČM zela jasně říká: „KSČM si velice váží postoje těch mladých lidí, kteří se otevřeně hlásí ke komunistickým myšlenkám a chtějí ve svých politických i zájmových aktivitách přispívat k naplňování programových cílů komunistického hnutí. Proto považuje i nadále Komunistický svaz mládeže za nejbližší partnerskou organizaci, které chce poskytovat politickou a společenskou podporu i materiální pomoc při budování jeho organizační sítě a rozvíjení činnosti. Obětavá práce členů, široké aktivity zejména protiválečné, podpora politiky KSČM způsobily, že se Komunistický svaz mládeže dostává do povědomí veřejnosti. ÚV KSČM v této souvislosti vyslovuje Komunistickému svazu mládeže vysoké ocenění a uznání za dosavadní práci.“ Stejně tak dokumenty VI. sjezdu KSČM z roku 2004 jednoznačně oznamují, že „Nejbližší organizovanou strukturou ke KSČM je Komunistický svaz mládeže (...) Jeho posláním je získávat mladé lidi pro uplatňování programu KSČM za aktivní součinnosti s KSM.“

Podobně KSM, který byl v roce 1990 obnoven jako mládežnická organizace komunistické strany, po celou dobu své existence jasně deklaruje KSČM jako svého nejbližšího spojence.

Dokumenty VII. sjezdu KSM z roku 2005 uvádějí: „Nejbližším spojencem KSM je tradičně Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM). KSM podporuje práci KSČM, aktivně se na ní podílí a snaží se pro ni získávat mladou generaci a podílet se tak na řešení problémů stárnutí její členské základny. V minulém období KSM zintenzívnil svou práci také uvnitř KSČM. Členové KSM dnes na různých místech pracují jako funkcionáři KSČM, členové odborného zázemí Ústředního výboru strany či v rámci stranického aparátu. O prohloubení vzájemné spolupráce ze strany KSČM svědčí např. to, že strana začala zvát zástupce KSM na jednání svého Ústředního výboru.“ O mimořádných vztazích mezi KSM a KSČM svědčí i slova předsedy ÚV KSČM Vojtěcha Filipa na posledním sjezdu KSM, ve kterých vyjádřil přání, aby myšlenky KSM nacházely stále větší odezvu mezi vrstevníky členů KSM a aby „lidé, kteří prošli KSM, tvořili novou krev KSČM“.

Kromě aktivní a praktické podpory politice a aktivitám KSČM se dnes KSM zabývá řadou dalších činností. Tou v současnosti nejdůležitější je kampaň proti možnému umístění vojenské základny USA na našem území. KSM zorganizoval ve všech koutech republiky veřejné akce – diskuse, besedy, mítinky, demonstrace. Petici proti základně USA, organizovanou KSM, k dnešnímu dni podepsalo již na 150 000 občanů České republiky. Vedle kampaně proti základně USA dnes KSM vystupuje výrazně především proti antikomunismu – proti zneužívání vzdělávacího systému, odstraňování pomníků vítězství nad fašismem, snahám kriminalizovat KSČM či proti útokům na bratrskou stranu KSČM – Maďarskou komunistickou dělnickou stranu, jejíž vedení bylo odsouzeno ke 2 létům vězení. Třetí významnou aktivitou KSM dneška je solidarita s revolučními boji v Latinské Americe - se socialistickou Kubou, 5 kubánskými hrdiny vězněnými v USA, s bolivarovskou revolucí ve Venezuele. K dlouhodobým činnostem KSM patří práce mezi studenty a učni, v odborovém hnutí, v ekologických iniciativách. Ne nepodstatnou složkou činnosti KSM jsou volnočasové aktivity jako kulturní akce, turistické a sportovní události a dětské tábory. Pro informování veřejnosti o svých postojích a aktivitách KSM využívá svůj měsíčník Mladá pravda, několik regionálních tiskovin, brožurky, letáky, denně aktualizované internetové stránky http://www.ksm.cz a stránky Haló novin. Všechny své aktivity přitom KSM uskutečňuje jen s minimálními prostředky, které se nedají srovnávat s těmi, kterými disponují ostatní mládežnické organizace parlamentních politických stran - Mladí konzervativci, Mladí sociální demokraté, Mladí křesťanští demokraté či Mladí zelení. Přesto všechna tato sdružení KSM svou aktivitou mezi mladými převyšuje.

KSM je přesvědčen, že veřejné napadání podobné uvedenému rozhovoru se nesmí opakovat. KSM si je vědom, že v KSČM existuje řada interních rozporů, zintensivněných připravovaným VII. sjezdem strany. KSM však odmítá, aby tyto vnitřní střety v KSČM byly řešeny skrze hazardování s mladou generací komunistů.

KSM vyslovuje pochybnost nad prací uvedeného pracovníka ÚV KSČM. Není úkolem KSM hodnotit práci komise, jménem které zmíněný pracovník ÚV KSČM vystupoval. Je skutečně na jiných, aby posoudili, zda dvě akce pro mládež ročně je něco, čím je možné se chlubit, stejně jako fakt, že se nyní jménem mladých komunistů pokoušejí skrze tuto komisi mluvit do značné míry nečlenové KSM a KSČM resp. ti, kteří již věkovým zařazením k mládeži rozhodně nepatří. Je však třeba pozastavit se nad nedemokratickými principy, uplatňovanými v této komisi zmíněným pracovníkem ÚV KSČM, které mají sektářský až frakční charakter a jejímž důsledkem jsou pokusy o vyprovokování konfliktu mezi mladší a starší generací komunistů a mezi mladými komunisty navzájem. Je podivující tvrzení zpovídaného pracovníka ÚV KSČM, že komisi, jejímž jménem mluví, vede na odlišných programových základech než KSM. Programové základy KSM jsou komunistické, na místě je proto otázka jaké jsou ty, na kterých je postavena politika uvedeného pracovníka ÚV KSČM a jeho komise. Za naprosto nepravdivou považuje KSM část uvedeného rozhovoru, týkající se „Konference k mládeži“. KSM může poskytnout jak videozáznam, tak i doslovný přepis z jednání této konference, jednoznačně vyvracející výroky uvedené v rozhovoru. Stejně tak je možno videozáznamem dokumentovat, jak zmíněný pracovník ÚV KSČM zcela nevybíravým a nesoudružským způsobem vyhazuje mladé členy KSČM z jednání uvedené komise. Je jen otázkou spekulací jaké síly stojí za uvedeným pracovníkem, že jeho politická práce neslouží k upevňování jednoty komunistů a jejich posilování je však zřejmé. KSM je přesvědčen o zhoubnosti takovéto politiky, zvláště když výraznější absence mladší generace je dlouhodobým a neobyčejně vážným problémem komunistického hnutí v České republice. Již jen z tohoto důvodu KSM volá po okamžitém zastavení jakýchkoliv hazardních provokací, týkajících se nejmladší části komunistického hnutí.

V konkrétním útoku uvedeného pracovníka ÚV KSČM na jednoho z mladých zastupitelů KSČM, kterého opakovaně jmenuje, vidí KSM spíše napadení bývalého předsedy ÚV KSČM, se kterým je tento mladý člen KSM a KSČM regionálně spojen. KSM odmítá, aby v interních střetech, které provázejí předsjezdové diskuse v KSČM, bylo zneužíváno mladých komunistů. Namísto takovýchto nebezpečných politických her je třeba zaměřit svoji činnost k alespoň částečnému zvýšení prestiže komunistů mezi mládeži. Toto je klíčový úkol, který dnes před komunisty stojí.

KSM vyzývá všechny mladé členy KSČM, kteří na základě uveřejněného rozhovoru deklarovali možné vystoupení z KSČM, aby takový krok nečinili. Jak již bylo uvedeno, zpovídaný pracovník ÚV KSČM hovořil v zásadním rozporu s dokumenty KSČM a jím uvedené názory politice KSČM neodpovídají. Zároveň KSM vybízí odpovědné orgány KSČM, aby z nastalé situace vyvodily důsledky a zabránily tak podobným nebezpečným provokačním vystoupením, které nejen že mohou stranu připravit o její nejmladší členy a stoupence, ale mohou být navíc velmi lehce využity našimi nepřáteli a mohou KSČM významně poškodit před českou veřejností i v rámci mezinárodního komunistického hnutí.

KSM je přesvědčen, že přestože se KSM a KSČM nacházejí v období předsjezdových debat, nemohou tyto diskuse přerůst do veřejných osobních útoků, které komunistické hnutí zřetelně poškozují. Místo toho je třeba obyčejným lidem ukázat, že právě komunisté jsou jediní, kteří se snaží řešit jejich problémy a prát se za jejich zájmy. Úkolem dneška musí být mobilizování všech sil k zastavení politiky sociálních destrukcí a pokusů o výstavbu vojenské základny USA na našem území. Úkolem zítřka bude přesvědčit obyčejné lidi o nutnosti společenského pokroku, o nahrazení kapitalistického systému vykořisťování, útlaku a válek jedinou možnou alternativou - socialismem. Postavme se k těmto úkolům čelem.

Předsednictvo Ústřední rady Komunistického svazu mládeže, 1.12.2007