Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozhodli jsme se vrátit k článku, který již jednou na webových stránkách naší společnosti proběhl.

13. 12. 2007

Tento článek, přenazvaný na "O antikomunismu v KSČM" (neumožňující výklad, jak to lživě prezentoval Ivan Dvořák ve svém rozhovoru) je učesán opravdu pouze tak, jak jsem říkal výše. Tedy styl a snadnější čitelnost článku pro čtenáře. Obsah učesán není. Za všemi věcmi, které článek obsahuje, si naprosto stojím. Chci dál "vyhraněně" prosazovat náš program - Dvořák se asi setkává se zajímavými lidmi, kteří mají něco v programu a něco jiného dělají, že to, že někdo chce skutečně prosazovat svůj progam, považuje za vyhraněný postoj.

Článek tento, ale také mnohem obsáhlejší a ucelenější vystoupení k tématu "O odkazu VŘSR a socialismus ve 21. století" na stejnejemnné konferenci, si můžete přečíst ve sborníku z ní, tedy XXIII. pražské teoreticko-politické konference, konané 27. října 2007, jejíniž pořadateli byli: OV KSČM Praha 1, 6, 7, Praha východ, Chomutov a Mladá Boleslav spolu s ÚR KSM.Vydalo nakladatelství Orego.

S pozdravem čest práci David Pazdera

PS: Na konferenci byla rovněž jednomyslně přijata rezoluce, odsuzucící hanebný postup maďarské justice vůči vedení Maďarské komunistické dělnické strany.

PPS: Je v něm roněž zveřejně text stanoviska OV KSČM Praha 1 k pracovnímu podkladu návrhu dokumentu VII. sjezdu KSČM tzv. "Socialismus pro 21. století".

ÚVODNÍ REFERÁT k tématu konference přednesl Jiří Horák. V referátě i následující bohaté diskuzi bylo připomenuto, v čem spočívá odkaz VŘSR pro dnešek i budoucnost lidstva a pádnými argumenty bylo zdůvodněno, proč je třeba shora uvedený materiál odmítnout a nezařadit jej na jednání VII. sjezdu KSČM.

Velký počet účastníku nejen z Prahy, ale i dalších míst České republiky, zejména velký podíl mládeže potvrdil, že jim není lhostejný přísští historický vývoj země a světa, že jim není lhostejný osud Komunistické strany.

O antikomunismu v KSČM

David Pazdera

Reagoval bych na úvod na dva rozdílné přístupy. Nejdříve bych chtěl ocenit dnes přednesený, krásný a pravdivý příspěvek soudružky Kráčmarové o vztahu Šmerala a Gottwalda. A současně odmítnout přístup, kdy naši tzv. soudruzi Dolejš a Ransdorf jej hodnotí prakticky stejně jako komerční televize Nova v reportáži „Ustrašený diktátor“. Jsou to věru zvláštní představitelé komunistické strany. O tom svědčí nejen uvedené, ale i další postoje.

Miloslav Ransdorf bojuje proti bezplatnému školství, proti rezoluci odsuzující zrušení KSM, je pro imperialistickou evropskou armádu, rád o mnohých z nás hovoří jako o „muzeu zkamenělin“ – to všechno jsou antikomunistické postoje. A pokud Jiří Dolejš na konferenci „Mladá KSČM“ hovoří o tom, že je mu celkem jedno, jestli někdo čte Kropotkina nebo Džugašviliho a ignoruje příklady úspěšných komunistických stran, třeba řecké, která se může smát zveřejněnému párstránkovému materiálu "Socialismus pro 21. století", který má ambice asi říci všem bojovníkům proti imperialismu v Latinské Americe, v Nepálu, Palestině, že by měli odložit zbraně, se kterými vedou nerovný boj, a asi začít zakládat družstva - to rovněž považuji za antikomunistické postoje.

Vůbec zajímavá konference - konference "Mladá KSČM" - proběhlá minulou sobotu, kde zvolili taktiku: KSM nechte mluvit na úvod, aby nemohli reagovat na dvaceti minutovou Dolejšovu naléjvárnu velebící Stranu evropské levice. Přitom také zase jsme si časem vystoupení byli rovní a rovnější – ostatní dostali pět minut, s upozorněním na poslední minutu. Strach, abychom nemohli reagovat na lži a útoky byl prodchnut celou konferencí. V závěru, kdy jsme končili o půl hodiny dříve, přítomní funkcionáři – především Kateřina Konečná - nám 15 minut demagogicky vysvětlovali, proč ještě dvěma přihlášeným neumožní reagovat. Přitom zmíněná napadala a odmítala názor někoho, kdo nesouhlasil s jejím názorem a my jsme na to nemohli odpovědět. Takto řídí besedy antikomunisté typu Hučína či Mejstříka.

Produktem těchto postojů jsou pak názory části mladých, kteří se této konference zúčastnili a hlásili se ke Straně evropské levice, a především k projektu Die Linke, oběma klamně velebících Jířím Dolejšem. Slovy jednoho z jejích členů, Die Linke v Německu, je však volena na základě komunistické esence minulého režimu, ne na základě dnešní politiky. Oproti západním reformistům mají výhodu, že lidé v nich stále vidí pokračovatele minulého režimu. Jinak by tito postkomunisté uspěli již dříve, bez odštěpku západních socialistů, jako samotná PDS (Strana demokratického socialismu) i v bývalém západním Německu.

Názory těchto mladých byly opravdu k uzoufání a nevyčítám to jim, ale právě těm členům vedení KSČM, kteří je udržují v těchto antikomunistických lžích. Když soudružka z KSM hovořila o tom, že je jí hanba za mladé, kteří se nedokáží přihlásit k odkazu svých prarodičů a rodičů, kteří mnohdy položili svůj život, nemyslela tím jen mladé obecně, jak to tradičně zkreslily Haló noviny, ale především ty, kteří na zmíněné konferenci např. řekli, že „odkaz našich rodičů a prarodičů nás jen dovedl k roku 1989". Taková neúcta!!! Korunu tomu nasadila soudružka, která se chlubila „úspěchem“ totiž, že oni za ústupky od své symboliky zůstali v iniciativě "Ne základnám!" a KSM bylo vyloučeno. Chlubila se tím, že ve spolupráci s antikomunisty vyhodili mladé komunisty, ne za jejich chování či aktivitu, ale za komunistickou symboliku. Jaký to úspěch členky komunistické strany.

.

No, a co děláme v KSM? Např. organizujeme Politruk kempy, jak jsme s nadsázkou nazvali naše vzdělávání. Učíme se jak argumentovat s antikomunisty, v médiích, jak organizovat a domlouvat akce, vyrábět materiály, udělat výlep, petici, demo. A máme zde samozřejmě teorii ověřovanou praktickými zkušenostmi současného komunistického hnutí, např. při návštěvě poslance Latinskoamerického parlamentu Carola Wimmera z PCV (Komunistická strana Venezuely) jsme se seznámili s těmito zkušenostmi v Latinské Americe, konkrétně ve Venezuele. Plánujeme na nich i zájmovou činnost - zábavu nedeformovanou komercí - včera bylo na našem Latino večeru skoro sto mladých lidí, nekomunistů.

Ti mladí, co se na uvedené konferenci oháněli koncepcí Die.Linke, mají o našich myšlenkách, o marxismu–leninismu, o hledání vědecké a historické pravdy, jen vzdálené představy – je jim různými Dolejši naočkováván názor, že za stav strany může „stará“ a „konzervativní“ členská základna, jinými slovy kandidujte za nás, ale hlavně se nám nepleťte do řízení strany.

Co je třeba? Je třeba vyměnit vedení strany! Ty z vedení, kteří kšeftují s mnohými firmami, jak na to máme důkazy, ty z vedení, kteří tomu cynicky říkají návrat k Leninovi. Vojtěch Filip se přihlásil ke globálním přístupům sociální demokracie, jak o tom psala Naše pravda (zrušená prý z „úsporných důvodů“ - v rámci úspor bylo nejspíše nutné vyměnit i celou redakci). A když ve Volkswagenu-Škoda v Mladé Boleslavi stávkovali zaměstnanci a v televizi z nich dělali komunisty, tak jediný komunistický poslanec, který tam přijel, byl Standa Grospič se svým asistentem. Vedení strany zatím ve Vratimově s polovinou sociální demokracie plánovalo po třech volebních debaklech „Socialismus pro 21. století“.

Jediná překážka ke vstupu do Strany evropské levice a jejich distancu od Kubánců a pro ně „ultralevé“ politiky KSM, Společnosti česko-kubánského přátelství, Klubu českého pohraničí, Slovanského výboru… jste vy, členská základna, která je rozhodující k tomu, jaké budou obsahové a kádrové závěry VII.sjezdu KSČM.

Závěrem: Na konferenci „Mladá KSČM“ z deseti pozvaných členů KSM dorazilo deset členů KSM. Z téměř dvou set pozvaných mladých z KSČM jich dorazilo přes třicet. Netřeba komentovat – toto je cesta do pekel. A já se na ní nechci podílet. Proto jsem dnes přednesl jeden ze svých radikálních projevů.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Kampak na nás! :))

(Michal Doležel, 19. 1. 2009 13:52)

...Kampak na nás bolševici, copak vás to napadá, vás si každý koupí, na nás jste však hloupí! Kampak na nás bolševici, copak vás to napadá, víme jak ta vaše volnost vypadá!
My si v Čechách nenecháme bolševismem hlavy plést, republiku neprodáme za zradu a podlou lest, my jsme národ příliš zdravý, Šmeral nás tu nenakazí, naše zem je maličká, má však svého tatíčka. Za ním půjde každý Čech s písní na svých rtech. Kampak na nás bolševici copak vás to napadá...!
K. Hašler
http://www.youtube.com/watch?v=Lmud55Slh_c