Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozhovor JuniorProject.eu s Ivanem Dvořákem, vedoucím oddělení ÚV KSČM

4. 12. 2007

Slyšel jsem o zapojení členů komise mládeže i do volebních štábů?

Někteří členové komise mládeže jsou skutečně aktivně zapojeni i do Ústředního operativního volebního štábu, další jsou delegováni na oficiální akce KSČM (např. na nedávný II. sjezd Strany evropské levice, počátkem příštího roku tvoří základ delegace KSČM do Číny a další).

Po jednání Konference k mládeži teď komise zabezpečuje dva hlavní úkoly, kterými je především zpracování materiálu Stanovení základních přístupů KSČM k práci s mládeží k VII. sjezdu KSČM , který projednají orgány KSČM počátkem příštího roku; neméně náročným úkolem komise je vytvoření a ustavení krajských komisí mládeže ve všech krajích, jejich činnost bude navazovat na činnost komise ÚV KSČM, ale pochopitelně s tím, že bude řešit především konkrétní situace v jednotlivých krajích a místech.

Jak se na roční práci obnovené komise dívá vedení strany?

Vstřícně. Plnou podporu má komise mládeže v nejužším vedení ÚV KSČM, kdy předseda Vojtěch Filip se účastnil Setkání mládeže, bude i osobně přítomen na jednání komise mládeže, na kterém budeme schvalovat konečnou verzi Stanovení základních přístupů... Jednání komise a jejích akcí se ale účastní i místopředsedové ÚV KSČM Jana Bystřická a Jiří Dolejš.

Čtenáře zajímá míra zapojení KSM v rámci komise mládeže...

Zástupce KSM samozřejmě zveme, a to jak oddělení, tak i Komise mládeže při ÚV KSČM, na všechny pořádané akce buď jako přímé účastníky (Setkání mládeže), nebo jako hosty (Konference k mládeži).

Je však také potřebné říci, že KSM se profiluje na zcela jiných programových zásadách než Komise mládeže při ÚV KSČM, a proto také naše oddělení ke KSM přistupuje jako k samostatnému občanskému sdružení, do jehož činnosti a práce nezasahuje.

A to se ne každému líbí...?

Ano, ale musím s politováním konstatovat, že některé přístupy a následné výstupy KSM k organizaci práce našeho oddělení i komise mládeže nemohu v plném rozsahu akceptovat - zejména pak ty skutečnosti, kdy si osobují právo hovořit za jedinou mládež, kterou v rámci KSČM představují. Naše oddělení považuje v rámci KSČM za představitele mládeže Komisi mládeže při ÚV KSČM.

Rád bych připomněl, že před ustavováním nové komise mládeže jsem se, z pozice vedoucího oddělení, které má na ÚV KSČM v gesci mládež jako celek, ke spolupráci s občanskými sdruženími, společenskými organizacemi, iniciativami aj., sešel na mnou svolaném jednání s vedením KSM, na kterém jsem usiloval o projednání jejich zapojení do širokospektré komise mládeže - KSM ale zaujal zcela vyhraněné stanovisko ve smyslu, že bude nadále usilovat o prosazování svého programu; proto jsem dále již při tvorbě komise mládeže s nimi, jako se základní složkou, ani nemohl počítat. Nadále bereme KSM jako zcela samostatnou organizaci - občanské sdružení, které nemá přímé vazby na KSČM (ty má komise mládeže) - usilujeme ovšem o koordinaci činnosti s KSM.

Do jaké míry se to daří?

Nedaří tak, jak bychom si představovali, ale především proto, že od dané schůzky se KSM na naše oddělení neobrátil ani jednou s čímkoli. My jim samozřejmě nebráníme ani nepředepisujeme, co a jak mají dělat, konat - současně je ale také nebereme jako základní pilíř , na kterém stavíme práci s mládeží - tím je komise mládeže a mladí lidé, straníci i sympatizanti v ní zapojení.

Ještě bych rád reagoval na vystupování představitelů KSM na Konferenci k mládeži, na které, ač jako přizvaní hosté, se v závěru prezentovali skutečně sebestředně. Ani bych se tím dále nezabýval, protože Konference k mládeži, organizovaná naším oddělením, proběhla v souladu s jejími cíli, protože však jeden z představitelů KSM, zřejmě na svých soukromých www stránkách, dosti nevybíravě , s hodnotícími závěry typu demagogicky vysvětlovali..., menšina mladých... aj. odsoudil průběh i smysl jejího konání, jsem nucen reagovat.

Prosím...

Hovořit o demokracii umíme dobře ( chytrých máme dost ), ale chovat se demokraticky (potřebujeme lidi především na konkrétní činnost, na práci) zřejmě dost bolí. Že, Davide Pazdero?

Známe z předchozích let vládu jedné strany, rozkazy, příkazy a jedinou pravdu, o kterou komusi zřejmě jde až v druhé řadě? Jinak si totiž neumím vysvětlit onu reakci na průběh konference mládeže, kdy si dotyčný člen KSM osoboval právo nálepkovat účastníky, zařazovat je do škatulek apod. (to, že již v průběhu konference a i po jejím skončení vyvolával zbytečnou nervozitu, mohu potvrdit). Až to vypadá, že neumí nic jiného než prosazovat jen sám sebe, svoji pravdu a přitom nebrat v úvahu odlišné názory vrstevníků - účastníků této konference, kteří s ním nesouhlasí a za přirozeného vůdce mladých ho nechtějí...

Vždycky se najde někdo, kdo musí mít za každou cenu něco proti.

Ale je tak těžké pochopit, že každá konference má svá pravidla, svůj obsah, daný okruh témat aj.? Pazdera byl přizván jako host za KSM, přesto měl možnost k okruhům témat vystoupit. Této možnosti využil, pustil se ale místo debaty k tématu do polemiky (až ideologizace) s obsahem hlavního vystoupení. Hlavním tématem vystoupení většiny ostatních účastníků a hostů naopak byly návrhy na konkrétní řešení problematiky práce KSČM s mládeží (tedy dle zadání a smyslu konání této konference).

A aby toho nebylo málo, Pazdera si před závěrem diskuse osoboval právo (byť nevím z jakého titulu), že vystoupí v diskusi podruhé. Chtěl prý reagovat na diskutující před ním a navíc požadoval prodloužit čas rovnající se době hlavního úvodního vystoupení...

Proto, zcela dle demokratických zásad, pracovní předsednictvo opakované slovo neudělilo, protože ani nemohlo, chtělo-li dodržet předem stanovená pravidla hry. To ale vyvolalo Pazderovu až nepřiměřenou reakci ihned po skončení konference na místě samém, tak i v jeho článku, v němž shodil všechno a všechny.

To je ten prapodivný text, v němž označuje vedení KSČM za antikomunisty?

Přesně tak. Nehodlám ale s těmito provokacemi polemizovat, chtěl jsem jen vyřídit (ohledně naší konference), že k nekonečné diskusi bez daných témat, okruhů problémů, konkrétních úkolů a cílů a reakcím na každé řečené předešlé slovo atd. je třeba svolat si vlastní workshop, mítink, diskusní klub, aktiv, seminář, a třeba i konferenci, v tom nikomu nikdo z nás nebrání; bude-li ale i příště kdokoli přizván na akci, která je organizována někým jiným než jím samým, nezbude mu nic jiného, než aby i on ctil dopředu stanovené mantinely. Je zajímavé, že naprostá většina účastníků jednání (i z KSM) to pochopila či se s daným stavem věcí smířila, až na tuto nepatrnou výjimku.

Přesto předpokládám, že ze strany komise mládeže bude i nadále zřetelná dobrá vůle spolupracovat na společných zájmech mladých členů a sympatizantů KSČM, resp. hledat to, co nás všechny spojuje...?

Rozhodně. S tímto cílem jdeme do druhého roku práce komise mládeže především.

30. listopadu 2007, Roman JANOUCH

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Kampak na nás! :))

(Michal Doležel, 19. 1. 2009 13:53)

...Kampak na nás bolševici, copak vás to napadá, vás si každý koupí, na nás jste však hloupí! Kampak na nás bolševici, copak vás to napadá, víme jak ta vaše volnost vypadá!
My si v Čechách nenecháme bolševismem hlavy plést, republiku neprodáme za zradu a podlou lest, my jsme národ příliš zdravý, Šmeral nás tu nenakazí, naše zem je maličká, má však svého tatíčka. Za ním půjde každý Čech s písní na svých rtech. Kampak na nás bolševici copak vás to napadá...!
K. Hašler
http://www.youtube.com/watch?v=Lmud55Slh_c